LD Adlešiči

Lovska družina Adlešiči, v kateri nas je trenutno zbranih 59 zelenih zanesenjakov, gospodari s 5141 ha velikim gričevnatim, pretežno gozdnatim loviščem med reko Kolpo od Žuničev do Gribelj, Bojanci in Preloko.
Najštevilčnejša divjad našega lovišča je srnjad, sledijo ji divji prašiči in jelenjad. V našem lovišču živijo tudi divji zajci, katere tudi sami vzgajamo in spuščamo v lovišče, pa tudi kune, jazbeci, lisice, race mlakarice, kanje, krokarji, katerih število v zadnjih letih opazno narašča, in še mnogo drugih vrst. Na področju našega lovišča v »Hrastovem brdu« že leta gnezdi lepo število sivih čapelj. Večji del leta je v našem lovišč prisoten tudi medved.
Člani LD Adlešiči se s svojim delom trudimo zagotoviti divjadi čim boljše pogoje za preživetje. Skozi celo leto polnimo krmilnice za divjad, za kar porabimo okrog 2000 kg koruze, v sezoni pa obdelujemo krmne njive, na katerih divjad najde svoj priboljšek. Na ta način jo skušamo odvrniti od kmetijskih površin in tako preprečiti škodo na poljščinah. Zaradi vse večjega opuščanja kmetovanja in s tem povezanega zaraščanja površin smo prisiljeni s košnjo vzdrževati pasišča za divjad.
Za izvedbo biotehničnih del člani LD Adlešiči letno opravimo skoraj 1000 ur obveznega dela v lovišču. Mnogi izmed naših članov pa opravijo še veliko dodatnih prostovoljnih ur, naj si bo pri polnjenju krmišč, vzdrževanju lovskih naprav in obdelavi krmnih njiv ali pa drugih nujno potrebnih delih v lovišču.
Lovska koča LD Adlešiči se nahaja na Gmajnici, ki je del vinorodnega griča Priložnik in je v ponos vsem članom LD Adelešiči, saj je zgrajena s prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo vseh članov lovske družine.
Veliko število pokalov, ki se nahajajo v naši prelepi lovski koči, pa priča o uspešnosti naših strelcev na raznih strelskih tekmovanjih v sklopu ZLD Bele krajine, katere člani smo od njene ustanovitve.
Vsako leto v prvi polovici julija priredimo lovsko veselico, na kateri postrežemo belokranjske specialitete z ražnja kot so jagenček in oddojček. Ne manjka pa tudi dobre »kapljice« , iz našega vinorodnega okoliša. Vsi prijatelji narave in zelene bratovščine ste vabljeni na Gmajnico med člane Lovske družine Adlešiči.

Lovski zdravo!