LD Loka Črnomelj

Lovska družina Loka je nekoliko mlajša od ostalih lovskih družin, ki so bile ustanovljene že leta 1946. Takratni lovci iz mesta Črnomelj in okolice so leta 1946 ustanovili LD Črnomelj. Ustanovnih članov je bilo 28, lovišče pa je merilo okrog 9000 ha lovnih površin. V letu 1954 je bil sprejet nov zakon o lovu, ki je omejeval velikost lovišč od 2000 6000 ha. LD Črnomelj se je morala zaradi prevelikega lovišča razdeliti na dvoje. To so bili takratni lovci sposobni opraviti brez vsakih zapletov. Zbrali so se v gostilni Kolbezen v Črnomlju. Sestanek je vodil takratni starešina LD Črnomelj Vinko Fabjan, ki je predlagal, da se lovišče razdeli na približno dva enaka dela in tudi članstvo na polovico. Člani, ki so živeli na levi strani rek Lahinje in Dobličice, bilo jih je 25, so odšli v novo LD Loka Črnomelj.

Z veliko požrtvovalnostjo in aktivnim delom, kjer so znali pritegniti tudi domačine nelovce so leta 1960 svečano proslavili odprtje lovskega doma na Toplem vrhu, saj so
bili prva družina v Beli krajini z lastnim lovskim domom.
Leta 1975 je bila na prodaj Mušičeva kmetija na Bistrici. Med lovci je kaj hitro dozorela ideja, da se kupi kompletna kmetija in domačija Mušič, da se proda lovski dom na Toplem vrhu in obnovi in razširi Mušičeva hiša kot nov lovski dom. Gradnja je bila končana leta 1984. Velik in sodoben dom je bil v mesecu juliju svečano predan svojemu
namenu.
Danes družina šteje 77 članov. Številčno nam zadnja leta zelo upada mala divjad, od visoke divjadi pa imamo srnjad, jelenjad, prašiče, prisoten pa je tudi medved, volk in ris. Veliko vlagamo v zimsko krmiljenje divjadi, saj orjemo in zasejemo po deset njiv ter pokosimo in mulčimo po 5 ha košenic, redno pa krmimo s koruzo in pozimi s sladkorno peso. Zadnjih 10 let si prizadevamo kupiti ali pridobiti z zamenjavo površine primerne za obdelavo in imamo danes že kompleks 6 ha v Mrzlih Dragah. To pa bodo tudi naša prizadevanja v bodoče.