LD Sinji Vrh

Lovska družina Sinji Vrh neprekinjeno deluje že od leta 1957 in bo letos praznovala 50-letnico svojega obstoja.
Prva povojna leta, od leta 1946 do 1953 je bila združena z Lovsko družino Vinica. Od leta 1954 do 1956 je delovala kot samostojna lovska družina Sinji Vrh in bila v letu 1956 razpuščena. Lovska družina Sinji Vrh je bila ponovno ustanovljena leta 1957 in je ves čas od ustanovitve članica Zveze lovskih družin Bela krajina.
Lovišče LD Sinji Vrh obsega 4.200 ha, je srednjegorsko in ima 3.800 ha lovne površine. Prevladuje listnati gozd, kot je bukev, hrast, cer in gaber, ki daje dobre pogoje za raznovrstno divjad. Lovišče je zelo bogato. Prevladuje srnjad, precej je jelenjadi, veliko je divjih prašičev, povečalo se je število medvedov, slediti je tudi volka. Ne manjka divje mačke, kune, lisice, jazbeca in polha, zajec pa je bolj redek.

Lovišče LD Sinji Vrh meji ob reki Kolpi na lovišče lovske družine Lipov Vrh, Severin na Kupi, Lukovdol iz Republike Hrvaške, s katero vzdržujemo prijateljske odnose. Dobro sodelujemo tudi s sosednjimi lovskimi družinami na katere mejimo, kot so: LD Predgrad, LD Vinica in LD Dragatuš.
Lovska družina Sinji Vrh sedaj šteje 45 članov, ki skrbijo za divjad in se trudijo ohraniti čisto okolje. V lovišču je nekaj hektarov obdelovalne površine, namenjeno samo za prehrano divjadi. Lovci se lahko ponosno ozrejo v pretekla leta. Zgrajena je bila lovska koča, strelišče, obnovljen je lovski dom, postavljenih je več zaprtih prež, s katerih je možno ob vsakem vremenu opazovati divjad.
Lovci v LD Sinji Vrh se zavedajo, da družbene spremembe zahtevajo veliko odgovornost, toda ne glede na novo zakonodajo, bodo ostali dobri gospodarji in njihova prva skrb bo ohranitev in gojitev divjadi ter varovanje narave.