Lovsko strelstvo v Beli krajini

Začetki lovskega strelstva segajo nazaj vse do leta 1960. Če se ozremo nazaj ugotovimo, da so se prvi strelci spopadali s slabimi pogoji, kakor tudi opremo. Tisti čas so lovci za namen strelstva uporabljali striktno samo lovsko orožje, katerega so uporabljali tudi za namen lova. Strelišča so bila enostavna in manj varna. Stroji za metanje glinastih golobov so delovali na ročno upravljanje, tako da je smer leta določala oseba v »bunkerju«. Velikokrat je zaradi tega prihajalo do smeha in raznih šal, ker je »metalec« pri stroju lahko po glasu prepoznal kolega iz LD in si s tem prislužil špricar, ker je spustil boljšega goloba, sledil je boljši rezultat, ki pa je bil razlog za nadaljevanje druženja po tekmi.

Prvi ekipni pokal Belokranjskih strelcev na prvenstvu Lovske zveze Slovenije, 27.06.1992
(Tine Željko, Tadej Burazer, Zvone Hutar)

Prva strelišča, ki so bila zgrajena še zelo enostavno so nastala na področju Vimola-Bidrcug, Žlebu pri Kanižarici ob Kolpi v Adlešičih in Sinjem vrhu. Tu so strelci nabirali svoje izkušnje in pridno trenirali za tekme. Naslednja strelišča, ki so nastajala pa so že imela prvine olimpijskih strelišč: Smuk-Semič, Sinji vrh in Gradac. Prav na teh streliščih so si strelci začeli nabirati dodatne
izkušnje in strelstvo v Beli krajini se je prav z izgradnjo teh strelišč začelo razvijati v pravem pomenu besede.
Začetniki uspešnega razvoja strelstva v Beli krajini: Bojan Fabjan, Drago Kobe, Jurij Rudman, Jože Barič s.t., Tone Schweiger, Stjepan Matko, Stepan Ivan, Weiss Janko, Pezdirc Drago(Saše), Malerič Franc (Gorecl), Barič Marko, Klobučar Anton.
Omenil bi še vse tiste lovce,kateri so ogromno pripomogli k razvoju lovskega strelstva, nekateri med njimi pa sploh niso nikdar tekmovali, so pa veliko pomagali pri izgradnji strelišč ali sami organizaciji tekem. Tako smo v Beli krajini dobili tudi eno prvih strelišč opremljeno z »fono pull« sistemom, kateri je bil skonstruiran v tovarni Iskra Semič. Izmet goloba je s tem postajal hitrejši in zanimivejši. Tekme so postajale vse bolj zanimive in gledane, tako s strani lovcev kot tudi ne lovcev. K razvoju v naslednjih letih je veliko prispevala ZLD Bele krajine. Skozi vsa ta leta je vzpodbujala člane in podpirala razvoj lovskega strelstva, ter se pojavljala kot organizator in sponzor tekem v Beli krajini. Vztrajnost članov in dobra, ter kvalitetna organiziranost je pripeljala do prve posamezne in tudi ekipne zmage na državnem prvenstvu.

Zapisal
Tadej Burazer

Zmagovalci Belokranjske lige v lovskem strelstvu v letu 2006

 

Rezultati tekmovanj

Spodaj si lahko prenesete rezultate ekip in posamično: