Doma Dogodki LD Sinji Vrh

LD Sinji Vrh

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lovska družina Sinji Vrh obeležuje že 66 let svojega neprekinjenega delovanja. Korenine lovstva segajo pri nas daleč v predvojna leta.Z vzponi in padci, odvisno od družbenih razmer , je bilo lovstvo v teh krajih vedno prisotno. V novo nastajajoči družbi po drugi svetovni vojni in neugodnih razmerah za lovce, so se vendarle našli posamezniki, ki so se trudili ustanoviti lovsko društvo. Zametki prve lovske družine po drugi svetovni vojni segajo v leto 1945. žal se mnogo arhivskega gradiva iz tistih časov ni ohranilo. Kar nekaj sprememb in razočaranj so doživeli takratni lovci, ki so iskali svoj prostor pod svobodnim soncem. Enkrat samostojni, pa združeni s sosednjo LD Vinico, pa zopet samostojni in leta 1956 celo izključen iz Okrajne lovske zveze Novo mesto. Kako grenke izkušnje.

Da pa v današnjih dneh še obstajamo, pa se lahko zahvalimo  trakratnim in sedanjim članom LD. S spoštovanjem se spominjamo tudi vseh tistih članov, ki jih danes več ni med nami kakor tudi prvih ustanovnih članov  samostojne lovske družine Sinji Vrh iz leta 1957. ustanovni člani so bili domači kmečki fantje, od katerih pa je žal živ le še en član, ki je živi vir tedanjega časa.

Za nami je 66 letno obdobje, čas dela, izobraževanja, preudarnega gospodarjenja, obdobja, ki ga polnijo raznovrstni dogodki povezani z lovom, skrbjo za divjad in ohranjanje narave. Danes smo na naše dosežke opravičeno ponosni. Pri tem pa ne smemo nikakor pozabiti na ogromen prispevek naših svojcev, staršev, žena, otrok, ki vedno družno poprimejo za delo , najsi je treba pomagati pri spravilu krme za divjad, obdelati krmno njivo, postaviti stog, polniti krmišča in kot je v naših krajih običajno pripraviti okusno kosilo za svoje može in tudi njihove lovske tovariše.  Njihova pomoč se skoraj nikoli ne omenja, vendar pa brez njihove nesebične  in požrtvovalne pomoči   LD Sinji Vrh ne bi dosegala tako odličnih rezultatov.

V vseh letih delovanja se število članov praviloma giblje med 45 in 52. To je ravno pravšnje število, da obdelamo 4200 ha srednje-gorskega lovišča, ki nam je s koncesijo zaupano v upravljanje. Od tega je 3800 ha lovne površine. V lovišču prevladuje listnati gozd, kot je bukev, hrast, cer in gaber, ki daje dobre pogoje za raznovrstno divjad. V lovišču prevladuje srnjad in jelenjad, veliko je tudi divjih prašičev. Povečalo se je število medvedov, vse več je slediti tudi volka in ostalih predatorjev, ki jih doslej nismo bili ravno vajeni . Ne manjka nam niti divjih mačk, kun, lisic, jazbecev in polhov. Zajci so bolj redki. Tudi risa opazimo, če smo dovolj tihi in previdni.

Lovišče LD Sinji Vrh meji na reko Kolpo in preko v Hrvaški na LU Lipov Vrh-Severin na Kupi. S člani s hrvaške strani gojimo dobre , prijateljske odnose. Sodelujemo na vseh področjih, predvsem se družimo na skupnih pogonih na race in na strelskih prireditvah pri nas ali pri njih. V Sloveniji mejimo z lovskimi družinami Vinico, Dragatušem in Predgradom. Tudi z njimi gojimo dobre sosedske odnose.

Lovska družina Sinji Vrh je v zadnjih desetih letih dobro pomladila svoje članstvo, v naših vrstah so dobri tovariški odnosi in vse več mladih želi priti v naše vrste. Mladi lovsko in gozdarsko izobraženi kadri počasi prevzemajo vajeti, starejšo pa jim počasi prepuščamo čim več odgovornosti. Za dobre rezultate se nam ni bati.

Dobre odnose gojimo tudi z okoliškimi kmeti in lastniki zemljišč. Skrbimo, da smo ažurni in hitro dostopni ter uspešni pri reševanju težav povezanih z divjadjo in lovom.

Kontaktni podatki LD Sinji Vrh:

Peter Madronič – starešina ( +386  40 302 700)

Mitja Kuretič – gospdar ( +386 51 686 828)

Igor Volf – tajnik ( +386 40 691 835)

V Sinjem Vrhu maj 2023.

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA