Doma Dogodki LD Črnomelj

LD Črnomelj

Lovska družina Črnomelj je bila ustanovljena leta 1946. Ustanovni člani so se zbrali v prostoru takratne gostilne Kolbezen in ustanovili lovsko družino Črnomelj. Skupno število ustanovnih članov je bilo 28. Prvi funkcionarji LD Črnomelj so bili:

 • Pavlin Maks – starešina
 • Biček Ivan – tajnik
 • Bohte Jože – gospodar
 • Kvas Milivoj – blagajnik
 • Brus Drago – nadzorni odbor
 • Tusolin Rasto – disciplinska komisija
 • Jerman Stanko – lovski čuvaj

Takratno lovišče je obsegalo cca. 10.000 Ha, saj je zajemalo še sedanje lovišče LD Loka Črnomelj. To je trajalo do leta 1954, ko se je odcepila in ustanovila nova lovska družina – t.j. Loka Črnomelj. Lovstvo v LD Črnomelj se je razvijalo naprej in v svojih »najboljših letih«, je obsegalo kar 93 članov v letu 1986.

Danes obsega lovišče skoraj 6000 Ha, lovsko družino pa združuje 72 lovcev, od tega so 4 pripravniki. Kot tudi druge družine, imamo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču. Naše lovišče je razdeljeno na 4 revirje: Planina, Konjski hrib, Zagradec in Nižina. Imamo lovsko kočo v Zagradcu in bivak na Konjskem hribu ter nekaj zemljišč. V najemu pa imamo objekt, kjer imamo hladilnico in ravno tako nekaj zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Funkcije v LD Črnomelj:

 • Zajc Tomaž – starešina
 • Pezdirc Marko – tajnik
 • Brula Boštjan – gospodar
 • Majerle Gregor – blagajnik
 • Majerle Stane, Butala Miro, Rom Jože – nadzorni odbor
 • Weiss Igor, Sopčič Alojz – strelski referent
 • Majerle Gregor – kinološki referent
 • Butala Toni – revirni Konjski hrib
 • Weiss Igor – revirni Planina
 • Kosec Dragan – revirni Nižina
 • Meke Matej – revirni Zagradec
 • Rožman Silvo, Majerle Boris, Švajger Jože – disciplinska komisija
 • Petric Tomaž, Štukelj Marjan – upravnik koče in bivaka
 • Planinc Milan – praporščak
 • Butala Toni, Rožič Martin, Pintarič Polde, Majerle Gregor, Weiss Igor – čuvajska služba

Komisija za ocenjevanje škod:

Suhorepec Pavel               Majerle Gregor                   Rožič Martin                        Laharnar Aleš

Gornja paka 5                      Vojna vas 13                        Zelena pot 18                      Svibnik 3a

8340 Črnomelj                   8340 Črnomelj                   8340 Črnomelj                   8340 Črnomelj