Doma Dogodki LD Adlešiči

LD Adlešiči

Lovska družina Adlešiči združuje 61 ljubiteljev narave, ki gospodarijo nad 5129 hektarji obsežnega gričevnatega in večinoma gozdnatega lovišča, ki se razteza med reko Kolpo od Žuničev do Gribelj, ter na drugi strani med Bojanci in Preloko.Najštevilčnejša divjad v našem lovišču je srnjad, sledijo ji divji prašiči in jelenjad. Posebej opazno je, da se številčnost divjih prašičev, jelenjadi in divjih zajcev v našem lovišču v zadnjih letih izrazito povečuje. Prav tako imamo od malih zveri šakala, kune, jazbece, lisice na reki Kolpi pa tudi race mlakarice. Najpogostejša ujeda v našem lovišču je Kanja. Pogostejša je tudi prisotnost velikih zveri kot sta medved in volk. Ob reki Kolpi imamo tudi eno večjih gnezdišč sivih čapelj, katera gnezdijo na visokih drevesih v strogem naravnem rezervatu imenovanem »Hrastova loza pri Miličih«. Člani Lovske družine Adlešiči se trudimo zagotoviti optimalne pogoje za preživetje divjadi. Skozi vse leto napolnjujemo krmišča s koruzo, v sezoni pa obdelujemo tudi krmne njive, kjer divjad najde svoj vir hrane. S tem ukrepom skušamo preprečiti škodo na kmetijskih površinah in odvrniti divjad stran od njih. Zaradi opuščanja kmetijstva in posledičnega zaraščanja površin smo prisiljeni urejati pasišča za divjad. Vsako leto člani LD Adlešiči namenimo skoraj 1000 ur obveznega dela v lovišču za izvajanje biotehničnih ukrepov. Poleg tega mnogi člani opravijo veliko prostovoljnih ur, bodisi pri polnjenju krmišč, vzdrževanju lovske opreme, obdelavi krmnih njiv ali pa drugih potrebnih delih v lovišču.Naša Lovska koča, ki se nahaja na Gmajnici, delu vinorodnega griča Priložnik, je vir ponosa za vse člane LD Adlešiči. Graditi se je začela leta 1984 in je bila v nekaj letih zgrajena s skupnim prostovoljnim delom in predanostjo vseh članov lovske družine.Bogato število lovskih pokalov, razstavljenih v naši čudoviti lovski koči, priča o izjemnih dosežkih naših strelcev na različnih strelskih tekmovanjih v okviru Zveze lovskih družin Bele krajine,kjer smo člani že od same ustanovitve.Vsako leto v prvem delu julija priredimo tradicionalno lovsko veselico, kjer postrežemo z jagenjčeki, odojčeki ter seveda z divijačinskim golažom. Ob živi glasbi ne manjka tudi rujne kapljice iz našega vinogradnega okoliša. Vse privržence narave in zelene bratovščine vljudno vabimo na Gmajnico, da se pridružijo članom Lovske družine Adlešiči.