Doma Dogodki LD Vinica

LD Vinica

Lovska družina Vinica je bila ustanovljena leta 1946. Upravlja z okoli 6200 ha lovnih površin. Svoj dom ima na Žežlju. Pobratena je z lovskim društvom Družac iz Bosiljeva na Hrvaškem. Število članov se skozi leta giblje okoli 60. Območje LD Vinica je razdeljeno na 5 revirjev in sicer: Vinica, Zilje, Hrast-Perudina, Lipa-Drežnik in Učakovci.  V lovišču LD Vinica prevladujejo divji prašiči, srnjad in jelenjad, prav tako je lovišče bogato z  malo divjadjo, tudi medvedi in volkovi, ter občasno šakali, zadnje čase tudi fazani. LD Vinica vodi starešina Branko Flajnik, gospodar je Franc Starešinič. 

Napisal: Tajnik LD Vinica, Igor Zalokar